Rreth nesh

On Solutions është një nga kompanitë më të reja të Grupit BALFIN, e lançuar në vitin 2020, e cila ofron shërbime të kujdesit ndaj klientit, programeve të besnikërisë dhe kërkimit të tregut.

Duke jetuar në një epoke digjitalizimi, në një botë e cila po ndryshon shumë shpejt, On Solutions lindi si një nevojë për t’a vendosur klientin në qendër të vëmendjes, duke përjetuar eksperiencen më të mirë të shërbimit.

On Solutions ofron menaxhim të suksesshëm të besnikërisë së klientit. Nëpërmjet ekspertizës sonë në strategjinë e angazhimit të klientit dhe zgjidhjeve teknologjike të përshtatura, ne ndihmojmë bizneset të ndërtojnë marrëdhënie unike afatgjata me klientët e tyre.

Vizioni ynë është të bëhemi një ndër kompanitë më profesionale, më e respektueshme dhe më e besueshme në Shqipëri, duke arritur rezultate gjithmonë të shkëlqyera dhe të matshme për klientët tanë për shërbimet që ofrojmë.

Platforma jonë e unifikuar e menaxhimit të besnikërisë së klientit nxjerr vlerë nga aseti më i rëndësishëm i kompanisë: marrëdhënia me klientët. Spar, Jumbo, Fashion Group Albania, Neptun, Tirana Bank, Bukinist, Arteg, Buy Smart Store, Trita Hospital, Dermolife Medical Center, Frontrera Medical & Spa, Klinika Mjekesore “Komuna e Parisit”, Klinika Keit Day Hospital, Mr. Watch, Nona Plot me Gjona, Pipero Care, Pizzeri Maradona, Spa e Pashait, Top Optik, Wellness Albania Clinic, German Computers Numma Bistro Club,Sach Pizza janë vetëm disa nga partnerët që përfitojnë nga On Solutions shërbime, si: Programi ynë i Besnikërisë, Kërkime tregu, Sondazhe, Shërbim Eksperience Klienti, Promovim produktesh nëpërmjet Telefonit, Fushata Marketingu, duke i ndihmuar që të krijojnë një marrëdhënie më efikase me klientët e tyre dhe të rrisin cilësinë e shërbimit.

Stafi ynë i kualifikuar zbaton eksperiencën e fituar nga praktika shumëvjeçare, në momentin kur krijojnë strategjitë të reja për çdo biznes që bëhet pjesë e On Solutions. Nëpërmjet një metode metrikë dhe analitikë, ne ndihmojmë në parashikimin e nevojave dhe shfrytëzimin e çdo mundësie për të forcuar marrëdhënien me çdo klient. Ekipet tona të shërbimit dhe menaxhimit do të punojnë me ju në çdo hap të rrugës për të ofruar vlerë dhe për të arritur rezultatet e kerkuara.

Kompania On Solutions krijon besnikëri përmes grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave të klientit. Duke mbledhur të dhëna në dyqan dhe në internet, On Solutions ndërton profile të unifikuara të klientëve. Ne shfrytëzojmë të dhënat e klientëve dhe ofrojmë përvojë të personalizuara për konsumatorët me zgjidhje të avancuara të teknologjisë së marketingut të mundësuara nga platforma menaxhuese e programit.

Ne i ndihmojmë partnerët tanë të arrijnë të lidhen dhe të kënaqin klientët e tyre. Si rezultat, ne nxisim vlerën e jetëgjatësisë së aktivitetit të Partnerëve tanë dhe kontribuojmë ndjeshëm në përfitimin e markave të tyre.

Politikë e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë rregullon informacionin personal që mbledhim nga ju kur jeni duke ndërvepruar me faqen tonë, ose duke vizituar faqen tonë. Kjo politikë shpjegon qasjen tonë ndaj informacionit tuaj personal, duke deklaruar qëllimet dhe bazat ligjore sipas të cilave ne përpunojmë informacionin. Kjo politikë përcakton të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e informacionit tuaj personal, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Informacioni personal nënkupton informacionin që mund të përdoret për t’ju identifikuar ose vetë ose në kombinim me informacione të tjera. Ne respektojmë të drejtën tuaj për privatësi dhe do të përpunojmë vetëm informacionin personal që aplikohet ne Territorin e Republikës së Shqipërisë. On Solutions bashkëpunon me partnerë të besuar për të garantuar sigurinë e informacionit tuaj personal (Më shumë për këtë mund të gjeni te “Si i ruajmë dhe sigurojmë informacionin që mbledhim”).

Kjo politikë zbatohet kur ne veprojmë si kontrollues i të dhënave në lidhje me informacionin personal të vizitorëve të faqes sonë të internetit dhe përdoruesve të shërbimit. Në veçanti, për informacionin personal që mblidhet dhe përdoret kryesisht nga On Solutions përcaktohen qëllimet dhe mjetet e përpunimit të atij informacioni personal. Bashkëpuntorët tanë bëjnë përpunimin e të dhënave veprojnë në bazë të udhëzimeve të On Solutions, por janë ata që cilësohen si përpunues të dhënash.

Transmetimi tek palët e treta

Të dhënat personale të anëtarëve nga programi Happy do të përpunohen nga QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E. (www.qivos.gr) Athinë, Greqi që ofron platformën e Programit Happy me
shërbimet e programit të besnikërisë dhe vepron në emër të tij.

Kjo kompani merr të njëjtat masa për mbrojtjen e të dhënave personale të anëtarit me shoqërinë Onsolutions dhe përpunon të dhënat bazuar në dispozitat/kufijtë specifikë referuar Ligjit Shqiptar nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

a. Shoqëria nuk do të ndajë me asnjë palë të tretë të dhënat personale të anëtarit, pa pëlqimin e tij/saj.

b. Anëtari jep pëlqimin e tij që të dhënat personale të aksesohen, regjistrohen dhe përpunohen nga Kompania On Solutions sh.p.k- pjesë e Balfin Group dhe nga QIVOS-që ofron platformën dhe shërbimet e programit të besnikërisë.

c. Kompania nuk do të ndajë të dhënat personale të klientit me asnjë palë të tretë, përveçse kur është e nevojshme që ndonjë person nga stafi, punonjësit, agjentët, kontraktorët ose furnitorët, të kryejë një shërbim, ose të përmbush ndonjë detyrë në Republikën e Shqipërisë (përfshirë asistencë marketingu, hulumtimin e tregut, shërbimin ndaj klientit, dhe administrimin e anëtarësisë së tij/saj, shërbimet e ofruara për anëtarin, llotaritë e produkteve ose çmimeve, promocione etj.).

d. Kompania nuk do të ndajë të dhënat personale të klientit me asnjë palë të tretë, përveçse në rastet kur i bëhet e ditur Klientit që të dhënat e tij do t’i transferohen personave të tretë dhe ai ka dhënë aprovimin e tij.

Çfarë informacioni mbledhim për ju dhe si i mbledhim ato

Ne mund të mbledhim informacione rreth jush gjatë biznesit tonë, duke përfshirë përdorimin tuaj të faqes sonë, për t’ju dërguar lajmet dhe materialet tona të marketingut dhe për t’ju ofruar përvojë dhe shërbime më të mira.

Informacioni që na ofroni

Ne kryesisht mbledhim vetëm informacione specifike personale të atyre që dëshirojnë (1) të komunikohen nga ne përmes postës elektronike, (2) të kërkojnë një raport / studim rasti / ose (3) të na kontaktojnë drejtpërdrejt.

Informacioni që ne mbledhim automatikisht kur vizitoni faqen tonë

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione personale për ju drejtpërdrejt, bazuar në aktivitetin tuaj kur vizitoni faqen tonë. Ky informacion përfshin faqet e internetit që keni vizituar, sa kohë keni kaluar në faqe ose skedarët që keni kërkuar të shkarkoni.

Informacioni që ne mbledhim automatikisht kur ju merrni newsletters tona

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione për ju, bazuar në aktivitetin tuaj kur merrni newsletters tona. Ky informacion përfshin newsletters që keni lexuar (hapur) dhe link që keni klikuar.

Si e përdorim informacionin që mbledhim

Për të komunikuar me ju rreth nesh: Ne përdorim informacionin tuaj të postës elektronike për t’ju dërguar (1) newsletters tona mujore dhe (2) newsletters që mund të përmbajnë oferta në lidhje me shërbimet tona. Ju gjithmonë mund të tërhiqeni nga këto komunikime duke klikuar lidhjen e çregjistrimit që gjendet në newsletter.

Për të personalizuar përvojën tuaj: Ne ofrojmë gjithashtu komunikime të personalizuara bazuar në informacionin personal që na keni dhënë. Për shembull, një newsletter që përmban një ofertë specifike mund t’ju dërgohet në varësi të (1) interesit te shprehur (2) ndërveprimeve tuaja me newsletters tona të mëparshme. Ju gjithmonë mund të tërhiqeni nga këto komunikime duke klikuar lidhjen e çregjistrimit që gjendet në newsletter.

Përveç qëllimeve të përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë, On Solutions mund të përdorë gjithashtu informacionin e mbledhur përmes faqes sonë të internetit dhe shërbimeve të ofruara këtu ose mund t’ju kontaktojë herë pas here për qëllimet e mëposhtme: (1) për të komunikuar me ju në lidhje me pjesëmarrjen tuaj në një anketë ose ju ftojmë të merrni pjesë në një, (2) për të përmbushur çdo detyrim ligjor dhe/ose pretendim ligjor, (3) për qëllime të brendshme si kontrolli i cilësisë, performanca dhe efikasiteti i faqes në internet dhe administrimi i sistemit, (4) për zbulimin e mashtrimit dhe për të siguruar që faqja e internetit të jetë e sigurt dhe e mbrojtur nga incidentet e mashtrimit (5) për konfirmimin dhe verifikimin e detajeve të identitetit dhe kontaktit për parandalimin e përdorimit abuziv dhe/ose mashtrues të faqes sonë të internetit, (6) me qëllim që t’i përgjigjeni ndonjë nga kërkesat dhe/ose pyetjet tuaja.

Baza ligjore për përpunim:

Ne mbledhim dhe përpunojmë informacione rreth jush sipas ligjit të aplikueshëm të Republikës së Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, ne mbështetemi në bazat ligjore të mëposhtme për të përpunuar informacionin tuaj personal për qëllimet e sipërpërmendura:

• Ne mbështetemi në pëlqimin që ju na jepni për t’ju dërguar materiale marketingu.

• Të kryejmë detyrimet tona në përputhje me çdo kontratë që mund të kemi me ju ose për të ndërmarrë hapa për të lidhur një kontratë me ju.

• Ne gjithashtu mund të përpunojmë informacionin tuaj personal në mënyrë që të respektojmë çdo detyrim ligjor të vendosur mbi ne.

Si mbrojmë dhe sigurojmë informacionin që mbledhim

I gjithë informacioni dërgohet dhe ruhet në serverët tanë me nivel sigurie të lartë ose te bashkëpuntorët tanë më të besuar. Serverët e bashkëpuntorëve tanë janë të vendosur brenda Bashkimit Europian. Ne zbatojmë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm, humbjes aksidentale, shkatërrimit ose dëmtimit.

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale

Si parim i përgjithshëm, On Solutions nuk ndan, shet, ose transferon asnjë nga informacionet personale të mbledhura nga ju, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Informacioni i mbledhur përmes përdorimit të faqes sonë të internetit dhe/ose Shërbimeve tona mund të ndahet me bashkëpuntorët tanë të besuar dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të palëve të treta.

Të gjithë ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta dhe bashkëpuntorët e besuar duhet të marrin masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur informacionin tuaj personal në përputhje me politikat tona. Ne nuk lejojmë ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta dhe bashkëpuntorët e besuar të përdorin të dhënat tuaja personale për qëllimet e tyre. Ne i lejojmë ata të përpunojnë të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të specifikuara dhe në përputhje me udhëzimet tona.

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve për të cilat ato janë mbledhur. Në këtë drejtim, On Solutions do të ruajë informacionin tuaj personal për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e fundit e kontaktit, përveç rasteve kur kërkohet ndryshim për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore (si për shembull për të përmbushur një kërkesë ligjore të vendosur nga ligjet tatimore në fuqi) ose për të përmbushur një pretendim ligjor.

Në rast se nuk dëshironi që On Solutions të përdorë më të dhënat tuaja personale, mund të kërkoni fshirjen e tyre. Në atë rast, ne nuk do t’i përdorim më të dhënat tuaja personale për asnjë qëllim dhe do të vazhdojmë me fshirjen në përputhje me legjislacionin në fuqi. On Solutions do të ruajë të dhënat tuaja personale për një periudhë prej një (1) muaji pasi t’ju informojë se do të vazhdojë me fshirjen. Ju lutemi vini re se ne mund të mos jemi në gjendje të përmbushim kërkesën tuaj për fshirje dhe mund të ruajmë më tej informacionin tuaj personal, nëse na kërkohet ta bëjmë këtë për të përmbushur detyrimet tona ligjore dhe/ose për të kënaqur interesat tona legjitime, në këtë rast ne do të vazhdojë të zbatojë masat dhe teknologjitë e sigurisë për të mbajtur të sigurt informacionin tuaj personal.

Të drejtat tuaja

Për të gjitha qëllimet e përpunimit të informacionit ju keni të drejtat e mëposhtme të cilat mund të ushtrohen në çdo kohë:

• E drejta për të pasur akses në informacionin personal të mbajtur për ju.

• E drejta për të korrigjuar çdo informacion personal të pasaktë që lidhet me ju.

• E drejta për të tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale e mbështetur në pëlqimin tuaj, siç përmendet në këtë Politikë të Privatësisë, siç janë komunikimet me email. Për shembull, të gjitha komunikimet me email përmbajnë një opsion të tërheqjes / çregjistrimit.

• E drejta për të kundërshtuar përpunimin e informacionit tuaj personal, në të cilin rast ne do të ndalojmë përpunimin e informacionit tuaj personal, përveç nëse duhet për shkak të pretendimeve ligjore.

• E drejta për të kufizuar përpunimin.

• E drejta për të fshirë informacionin tuaj personal në çdo kohë.

Ju mund të ushtroni ndonjë nga këto të drejta duke përdorur metodat e mëposhtme:

•Duke dërguar një email në info@insolutions.al

•Duke përdorur formularin tonë të kontaktit në http://www.onsolutions/contact-us/

•Nëse nuk dëshironi të merrni ndonjë komunikim të mëtejshëm, mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar opsionin e tërheqjes/ç’abonimit që gjendet në çdo newsletter.

Nëse ushtroni ndonjë nga të drejtat e përmendura më poshtë, On Solutions do të marrë të gjitha masat e duhura për t’iu përgjigjur kërkesës suaj brenda një (1) muaji nga paraqitja e saj, duke ju informuar me email për kërkesën tuaj ose arsyet që On Solutions mund të mos jetë në gjendje të përmbushë ndonjë kërkesë të tillë.

Nëse mendoni se ju cënohet ndonjë e drejtë, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës. Duke qenë se On Solutions është një kompani shqiptare, autoriteti mbikëqyrës është Autoriteti Shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave.

Nëse keni ndonjë pyetje për të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni (info@insolutions.al).

Ndryshimet në politikën e privatësisë

Ne mund ta ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë nëse mendojmë se është e nevojshme p.sh. për arsye ligjore. Në këtë rast, ne do të përditësojmë Politikën e Privatësisë në internet ose do t’ju dërgojmë email për të shpjeguar ndryshimet. Duke vazhduar të përdorni shërbimet tona pas hyrjes në fuqi të çdo ndryshimi, ju pranoni politikën e rishikuar të privatësisë.

Politika e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

On Solutions njeh rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale të personave fizikë dhe përpunimit të ligjshëm dhe korrekt të tyre. Në këtë kontekst, On Solutions respekton parimet bazë të përpunimit të të dhënave personale, respekton të drejtat e personave fizikë dhe siguron që të dhënat personale që disponon:

Ato mblidhen për qëllime të përcaktuara, të shprehura dhe ligjore, siç pasqyrohen në dosjen e veprimtarive të përpunimit që ajo mban dhe të cilat mblidhen pas pëlqimit të personit fizik aty ku kërkohet.

▪ Ato përpunohen vetëm për qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe/ose për arsye ligjore dhe rregullatore dhe/ose për mbrojtjen e interesit legjitim të On Solutions.

▪Nuk përpunohen më tej përtej qëllimit të specifikuar.

▪Ato janë të përshtatshme, relevante dhe të kufizuara në minimumin e nevojshëm për qëllime përpunimi.

▪ Ato i nënshtrohen përpunimit ligjor në përputhje me të drejtat e personave fizikë, janë të sakta dhe të përditësuara, kur kërkohet dhe veçanërisht përpara marrjes së vendimeve kritike për personat fizikë.

▪ Ato nuk mbahen për një periudhë më të gjatë se si kërkohet për qëllime përpunimi dhe/ose për respektimin e detyrimeve ligjore dhe rregullatore nga On Solutions.

▪Ato mbahen të sigurta nga aksesi, humbja ose shkatërrimi i paautorizuar.

▪Ato u transmetohen palëve të treta vetëm me kusht që të sigurohet niveli i duhur i mbrojtjes së tyre. Si është paraqitur edhe më sipër, respektohet nga të gjithë punonjësit e On Solutions, si dhe nga palët e treta që kryejnë operacione të përpunimit të të dhënave personale të personave fizikë në emër të saj.

On Solutions për të siguruar si më sipër:

▪ Zbaton Sistemin e Menaxhimit të të Dhënave Personale dhe Sigurisë së Informacionit që mbulon të gjitha aktivitetet e tij për monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të kësaj politike, si dhe vlerësimin e efektivitetit të saj në drejtim të përputhshmërisë me kuadrin rregullator dhe praktikat më të mira për mbrojtjen e të dhënave personale.

▪ Zbaton procedura për përmbushjen e plotë të të drejtave të personave fizikë.

Ai informon qartë personat fizikë për përpunimin e të dhënave të tyre.

▪ Integron kërkesat e menaxhimit të të dhënave personale në të gjitha funksionet dhe proceset e korporatës që lidhen me përpunimin e tyre.

▪ Ka përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me menaxhimin e të dhënave.

▪ Ofron udhëzime të qarta për stafin dhe palët e treta që kryejnë punë në emër të tij për përdorimin dhe transmetimin e sigurt të të dhënave në përputhje me Sistemin e Menaxhimit të të Dhënave Personale.

▪ Siguron që transmetimi i të dhënave palëve të treta dhe përpunimi prej tyre në emër të tij të kryhet në përputhje me kuadrin rregullator për mbrojtjen e të dhënave si dhe me këtë politikë.

▪ Harton, miraton dhe monitoron zbatimin e një sistemi treguesish dhe objektivash për menaxhimin e sigurt dhe ligjor të të dhënave.

▪ Investon në trajnimin e vazhdueshëm, ndërgjegjësimin dhe edukimin e punonjësve në çështjet e mbrojtjes së të dhënave personale si dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të njohurive dhe shpërndarjen e saj tek i gjithë stafi.

▪ Ajo ka të gjitha burimet e nevojshme për zbatimin efektiv të Sistemit të Menaxhimit të të Dhënave Personale.

▪ I komunikon këtë politikë të gjithë stafit dhe siguron përmirësimin e saj të vazhdueshëm, në mënyrë që të arrihet pajtueshmëria e plotë me kuadrin rregullator në fuqi.