Rossini Bistro Club
Punojmë me pasion që çdo gjë të bëhet siç duhet.
Të motivuar për të befasuar klientët tanë çdo ditë.