Uncategorized

308-name05821-chim-eye
Uncategorized

On Solutions menaxhon programin më të madh të besnikërisë në Shqipëri, Happy, me pothuajse +490.000 anëtarë që shpërblehen çdo vit.

Happy Program është e vetmja skemë multi-brand në Shqipëri me pjesëmarrjen e kompanive me të mëdha të shitjes me pakicë Spar, Neptun, Jumbo, Fashion Group Albania, Digicom dhe të tjera për t’u bashkuar së...